مزایای کنفرانس

 

  • استفاده از امتیازات پژوهشی مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی
  • امکان چاپ مقالات کنفرانس در مجلات معتبر ISI ،ISC
  • امکان ثبت نام و مشارکت در کنفرانس به صورت حضوری و غیرحضوری
  • بهره مندي از تجارب سایر اندیشمندان، محققین و مدیران در حوزه محورهای کنفرانس
  • تقویت رزومه علمی افراد متقاضی ادامه تحصیل در مقطع دکتری و یا افراد متقاضی دریافت بورسیه تحصیلی و پذیرش از دانشگاه های خارجی
  • تقویت رزومه علمی کارمندان دولت و سازمان های خصوصی در راستای ارتقا شغلی و ارزشیابی شغلی
  • ارائه گواهینامه بین المللی
  • ترجمه مقالات با کمترین هزینه