تمدید زمان برگزاری کنفرانس

به پژوهشگران عزیز می رساند , طی آخرین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس ، زمان برگزاری کنفرانس به تاریخ 20 مرداد ماه تغییر کرد. لذا تاریخ های مهم به صورت زیر است :

آخرین مهلت ارسال مقاله : 10 ام مرداد ماه

آخرین مهلت واریز وجه 17 ام مرداد ماه

زمان برگزاری کنفرانس : 20 ام مرداد ماه