گواهی پذیرش مجله ISI - پرداخت آنلاین فراهم شد

* امکان ثبت درخواست گواهی پذیرش مجله ISI به صورت آنلاین فراهم شده است. پژوهشگران می توانند جهت این منظور به پنل کاربری ، قسمت شرکت در همایش مراجعه و گزینه مربوطه را انتخاب و هزینه را به صورت آنلاین پرداخت نمایند.