ثبت نام کارگاه مقاله نویسی(حضوری و غیرحضوری)

طی آخرین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس ، امکان ثبت نام پژوهشگران در کارگاه مقاله نویسی به دو صورت حضوری و غیرحضوری با اعطای گواهینامه رسمی شرکت در کارگاه (با تصویر متقاضی و ممهور شده به مهر کنفرانس) فراهم شده است. لذا متقاضیان که مایل به شرکت در کارگاه و دریافت گواهی فوق الذکر می باشند ، می توانند در پنل کاربری خود در قسمت شرکت در همایش ، گزینه مورد نظر را انتخاب نمایند. 

جهت این منظور ، لطفا متقاضیان ، تصویر تمام رخ خود را در پنل کاربری آپلود نمایند.

با تشکر

روابط عمومی کنفرانس