ارسال گواهی شرکت کنندگان غیرحضوری

با توجه به تعداد زیاد درخواست شرکت غیرحضوری ، ارسال گواهی این دسته از عزیزان طی چند روز آینده از طریق پست پیشتاز به آدرس ثبت شده در پنل کاربری انجام خواهد شد.

لذا لطفا صحت آدرس و کدپستی خود را مجددا بررسی نمایید.

همچنین پژوهشگرانی که متقاضی چاپ در مجله ISI بودند ، تمامی مقالات ، به مجله مربوطه ارسال شده و به محض ورود به پروسه چاپ به اطلاع ایشان خواهد رسید.

همچنین از تاریخ 17 ام به بعد امکان درخواست چاپ در مجله ISI وجود نخواهد داشت .لذا کسانی که متقاضی چاپ در مجله هستند ، لطفا طی امروز و فردا اقدام نمایند.

ضمنا طی اطلاع رسانی قبلی تاریخ کنفرانس  20 مرداد ماه (آخرین تمدید) می باشد.