اطلاعیه مهم

قابل توجه آن دسته از پژوهشگرانی که هزینه صدور گواهی خود را به صورت شتابی واریز نموده اند می رساند ، با تلاش ها و پیگیری های گروه فنی کنفرانس ، بسته های حاوی پکیج کنفرانس مربوط به ایشان تحویل اداره پست گردید.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما ممنونیم.