اطلاعات مقالات چاپ شده در مجلات

به اطلاع کلیه متقاضیان چاپ مقاله در مجلات ISI که تعرفه مجلات را در پنل خود پرداخت کرده اند می رساند ، تمامی درخواست های چاپ مقالات در مجلات ISI ، به پایان رسیده و اطلاعات آن به آدرس ایمیل ایشان ارسال شده است.